Skip to content

เรือหัวแหลม หัวป้าน
เรือติดเครื่องยนต์

แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า

แข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า

เรือหัวแหลม หัวป้าน
เรือติดเครื่องยนต์

เรือใช้ในการเกษตร

เรือหัวป้าน

คุณสมบัติ
 
 
 1. สังกะสีอย่างดี หรือเรือสแตนเลสไม่ขึ้นสนิม
 2. ลำเล็กยาว 10,12,14ฟุต หรือขนาดตามที่ต้องการ
 3. รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 4. เรืออเนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้การเกษตร เพื่อเก็บผัก ปลูกพืชน้ำ รดน้ำตามร่องสวน

เรือหัวแหลม

คุณสมบัติ
 
 
 1. สังกะสีอย่างดี หรือเรือสแตนเลสไม่ขึ้นสนิม
 2. ลำเล็กยาว 10,12,14ฟุต หรือขนาดตามที่ต้องการ
 3. รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 4. เรืออเนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้การเกษตร เพื่อเก็บผัก ปลูกพืชน้ำ รดน้ำตามร่องสวน

เรือติดเครื่อง

คุณสมบัติ
 
 
 1. สังกะสีอย่างดี หรือเรือสแตนเลสไม่ขึ้นสนิม สามารถติดเครื่องยนต์ได้
 2. ลำเล็กยาว 10,12,14ฟุต หรือขนาดตามที่ต้องการ
 3. รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 4. เรืออเนกประสงค์ เหมาะสำหรับใช้การเกษตร เพื่อเก็บผัก ปลูกพืชน้ำ รดน้ำตามร่องสวน