Skip to content

สารปรับสภาพน้ำ
สารปรับสภาพดิน

ปรับสภาพกรด-ด่าง แก้ปัญหาดินเน่า ปรับสภาพน้ำ
บำบัดและกำจัดของเสีย เพิ่มอัลคาไลนิตี้

คืนความสมบูรณ์ให้ดินและน้ำของคุณ

สารปรับสภาพน้ำ
สารปรับสภาพดิน

ปรับสภาพกรด-ด่าง
แก้ปัญหาดินเน่า ปรับสภาพน้ำ
บำบัดและกำจัดของเสีย เพิ่มอัลคาไลนิตี้

คืนความสมบูรณ์ให้ดินและน้ำของคุณ

สารปรับสภาพดินและน้ำ

สารปรับสภาพน้ำ
สูตรสำหรับบ่อกุ้งและบ่อปลา

ผลิตจากแร่โคโลมิติคมาร์ล สูตรพิเศษ ผสมไคโตซาน
ขนาดบรรจุ 25 และ 50 กิโลกรัม
คุณสมบัติและประโยชน์
 1. ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในบ่อ
 2. แก้ปัญหาดินเน่า
 3. บำบัดและกำจัดของเสียในบ่อกุ้งและบ่อปลา
 4. ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
 5. เหมาะในการใช้ทำสีน้ำในบ่อ
 6. ช่วยให้กุ้งแข็งแรงและลอกคราบตามปกติ
 7. ช่วยเพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้
 8. สร้างเปลือกกุ้งแข็งแรง
 9. แก้ปัญหาน้ำมีสนิมได้ดี
วิธีการใช้
 1. ในช่วงการเตรียมบ่อ/ตากดิน ทำการปรับสภาพดินก่อน โดยหว่านให้ทั่วบ่อประมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่
 2. ในช่วงการเพาะเลี้ยงและปรับสภาพน้ำ
  1. ทำการเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนในน้ำ ใส่ปริมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่ม ลดปริมาณแพลงก์ตอนที่ต้องการ
  2. ใช้เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่าง, ลดก๊าซ,ปรับสีน้ำ ใส่ปริมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มลดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสีน้ำ และค่า PH ที่เราต้องการ

สารปรับสภาพดิน

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม
คุณสมบัติและประโยชน์
 1. ลดความเป็นกรดของดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมานาน
 2. ช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารหลักในดิน คือ ไนโตรเจร ฟอสฟอรัส และ
 3. โปแตสเซียม
 4. ทำให้ดินโปร่งร่วนซุยช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
 5. ช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี
วิธีการใช้
 1. ในช่วงการเตรียมบ่อ/ตากดิน ทำการปรับสภาพดินก่อน โดยหว่านให้ทั่วบ่อประมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่
 2. ในช่วงการเพาะเลี้ยงและปรับสภาพน้ำ
  1. ทำการเพิ่มปริมาณแพลงก์ตอนในน้ำ ใส่ปริมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่ม ลดปริมาณแพลงก์ตอนที่ต้องการ
  2. ใช้เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่าง, ลดก๊าซ,ปรับสีน้ำ ใส่ปริมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หรือเพิ่มลดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสีน้ำ และค่า PH ที่เราต้องการ
ชนิดของพืช อัตราการใช้ วิธีการใช้
พืชไร่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย สับปะรด ถั่วลิสง ถั่วเขียว ฯลฯ  50-150 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมกับเตรียมดินก่อนปลูก
ไม้ผล และไม้ยืนต้น ได้แก่ ส้ม ส้มโอ ทุเรียน องุ่น เงาะ ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ ชมพู่ มะปราง มะนาว สละ ปาล์ม มันสำปะหลัง ยางพารา มะขามหวาน ฯลฯ  5-10 กก./ต้น หรือ 50-150 กก./ไร่ หว่านรอบทรงพุ่ม แล้วพรวนดินกลบ
พืชหัว ได้แก่ มันเทศ มันฝรั่ง เผือ แห้ว หอม บุก กระเทียม หอมหัวใหญ่ ขิง ข่า กระชาย กระชายดำ ฯลฯ 50-150 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมกับเตรียมดินก่อนปลูก
พืชผัก ได้แก่ พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา หน่อไม้ฝรั่ง ผักกาดหัว แตงกวา ฟักทอง ผักกินใบทุกชนิด ฯลฯ  50-150 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วแปลง พร้อมกับเตรียมดินก่อนปลูก
ไม้ประดับ ได้แก่ กุหลาบ เฟื่องฟ้า ดาวเรือง กระดังงา ทานตะวัน มะลิ ไม้กระถางทุกชนิด ฯลฯ  200-1,000 กรัม/ต้น หรือ 50-150 กก./ไร่ ใช้รองก้นหลุม หรือ หว่านให้ทั่ว พร้อมกับเตรียมดินก่อนปลูก
สามารถแทนปุ๋ยรองพื้น หรือผสมกับปุ๋ยเคมี
โดยผสมในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ทุกครั้งที่ใช้ปุ๋ยเคมี
สารปรับสภาพดิน ตรากุ้งสามตัว 2 กระสอบ ผสมกับปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ